พวงหรีดดอกไม้สด aorest ขอเสนอเรื่อง วัดธาตุทอง

วันนี้ aorest ร้านขายพวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีด หรีด ดอกไม้หน้าศพ   ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดธาตุทอง วัดหลวง เป็นวัดหลวง ชั้นตรี ประเภทสามัญ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ตำบลพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา วัดนั้นก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ แล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงติดอยู่มสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓(เขตวิสุงติดอยู่มสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร) ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตโบสถ์ เมื่อวันที่ ๒-๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕ มีพื้นที่ ๕๔ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตาราง (เลขที่ ๑๔๙ โฉนดที่ ๔๐๓๗) วัดธาตุทองฯ แท้จริงแล้วมีประวัติที่ไปที่มาช้านาน ย้อนกลับไปถึงช่วงจังหวัดสุโขทัยเป็นราชธานี ก่อนจะมาตั้งอยู่บนนถนนสุขุมวิทในปัจจุบัน

 

พวงหรีด
หรีด

ประวัติ

วัดธาตุทอง วัดหลวง ในสมัยก่อน วัดแห่งนี้เดิมมี ๒ วัด เป็นวัดหน้าพระบรมสารีริกธาตุ แล้วก็วัดทองล่าง วัดหน้าพระบรมสารีริกธาตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลลำคลองเตย อำเภอพระโขนง จังหวัดเมืองหลวง เป็นวัดเก่าที่ทำขึ้นในสมัยอโยธยา (กรุงศรีอยุธยา) หน้าวัดมีพระพุทธเจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งโดย พระเจ้าสายน้ำผึ้งหรือพระเจ้าดวงกฤษณราช กษัตริย์แห่งอโยธยา (ปรากฏในเหตุการณ์ในอดีตเมืองเหนือ-อยุธยามรดกโลก) ส่วนวัดทองล่างนี้เล่ากันมาว่า สถานที่ที่ตรงนั้นเป็นสวนผลไม้ของ ปู่ คุณย่า ตา ยาย ของนายทอง โดยได้รับมรดกจากตระกูล นัยว่า กลางสวนนั้นมีต้นโพธิ์ใหญ่โตมากมาย นายทองก็เลยเป็นกังวลเนื่องจากเห็นว่าต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ในวัด ไม่ควรจะให้อยู่ในบ้าน จะล้มทิ้งเสียก็กลัวว่า จะมีอันตรายแก่ตนแล้วก็ครอบครัว ก็เลยบริจาคที่ส่วนนั้นสร้างเป็นวัดเล็กๆขึ้น พอเป็นที่อยู่ของพระพอเหมาะพอควร วัดนั้นยังไม่เป็นผลสำเร็จบริบูรณ์ดี แม้กระนั้นก็ยังมีสมภารชาวมอญรูปหนึ่งชื่อว่า “กะทอ” กะทอเป็นภาษามอญ กะ แปลว่า ปลาตะเพียน ทอ แปลว่า ทอง กะทอ ก็เลยแปลว่า ปลาตะเพียนทอง ส่วนราษฎรแถวนั้นเรียกว่า สมภารทอง สมภารกับนายทองเจ้าของวัดต่างด้วยกันบำรุงวัดจัดสร้างโบสถ์เสนาราม

Add a Comment

Your email address will not be published.